ÜRÜNLERİMİZ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK


İsviçre Sigorta, Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve "Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı" ışığında doğan ihtiyaçlara yönelik olarak hazırlamış olduğu "Bizim Doktor - Hekim Bireysel Mesleki Sorumluluk Paket Sigortası” isimli yeni ürününü hizmetinize sunuyor.
 

"Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı" sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici, standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esasları düzenlemekte olup, bu kanun tasarısının 6. Bölüm 32. ve 33. maddeleri uyarınca sağlık personeline mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmektedir.

İsviçre Sigorta, Bizim Doktor Sigorta Poliçesi ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde, hastalıktan korunma, tıbbi teşhis, tedavi ve müdahale faaliyetlerinde bulunan yerlerde fiili olarak çalışan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık personelini, faaliyetleri poliçede belirtilen sıfat altında ve uzmanlık dalında olmak şartıyla, sigorta süresi içinde meslekleri ile ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirecekleri mesleki faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü şahıslara hata, ihmal veya kusurları neticesinde verebilecekleri bedeni zararlara ilişkin olarak ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini teminatı almanın yanı sıra, sigortalı hekim için ferdi kaza sigortası kapsamında "Vefat", "Sürekli Sakatlık" ve "Gündelik tazminat" teminatları ve bunlara ilave olarak "Hukuksal Koruma" ve "Geniş Kapsamlı Asistans" teminatları sağlıyor.