ÜRÜNLERİMİZ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

EMTEA NAKLİYAT SİGORTALARI

Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan tüm ticari emtea çeşitlerinin nakliyatlarını, yolculuk esnasındaki muhtemel rizikolara karşı güvence altına alır.

Emtea nakliyat sigortalarını, deniz, kara ve hava yolu ile yapılan taşımalar olmak üzere üç başlık altında incelemek mümkündür.

Deniz Yolu ile Yapılan Taşımalar:

Deniz yolu ile yapılan taşımalarda verilebilecek olan üç çeşit teminat mevcuttur.

a) Tam Ziya (Total Loss):

Tam ziya teminatı, sadece taşımayı yapan geminin tamamen batması ve yok olması sebebi ile taşınan emteanın da tam ziya olmasını temin eder. Bu teminat türüne, müşterek avarya ve hususi avarya hasarları dahil değildir.

b) Institute Cargo Clauses “C” veya Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average)-

Dar Teminat olarak da bilinen “C” kloz, ana teminat olan tam ziya riskine ek olarak aşağıdaki rizikoları da kapsar:

 • Yangın, infilak
 • Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması
 • Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması
 • Tehlike limanında yükün boşaltılmasına, makul olarak yüklenebilen ziya veya hasarı
 • Müşterek avarya fedakarlığı
 • Denize mal atılması
 • “C” kloz teminatından yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları hariçtir.

c) Institute Cargo Clauses “A” veya Institute Cargo Clauses All Risks:

Geniş teminat olarak adlandırdığımız bu teminat, taşınan emteayı yolculuk esnasında dıştan gelen, ani ve beklenmedik, tesadüfi bir olayın gerçekleşmesi neticesinde oluşacak hasarlara karşı güvence altına alır.

Aşınma ve yıpranma gibi beklenen bir süreç içinde oluşan kaçınılmaz olaylar, malın ayıbı veya fiziksel özellikleri gibi malın içinde oluşan olaylar teminat kapsamı dışındadır.

“All Risks Klozu” Tam Ziya (Total Loss) ve Institute Cargo Clauses “C” veya Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları ile temin edilen tüm rizikoları kapsamakla beraber, aşağıda yazılı rizikoları da temin eder:

 • Ezilme, çizilme, kırılma, olağandışı akma
 • Yağmur veya deniz suyu ile ıslanma
 • Eksik teslim, teslim edilmeme
 • Hırsızlık
 • Ambar buğusu
 • Diğer yüklerle temas
 • Yükleme, boşaltma, aktarma hasarları, kanca hasarları
 • Dalgalar tarafından denize sürüklenme
 • Deprem ve volkanik rizikolar
 • Çuvalların patlaması, yırtılması
 • Kara Yolu ile Yapılan Taşımalar:

Kara yolu ile yapılan taşımalar için de verilebilecek üç tür teminat mevcuttur. Bu teminatları en dar olandan en geniş olana göre şöyle sıralayabiliriz:

a) Tam Ziya(Total Loss)

b) Kamyon Klozu ve Demir Yolu Klozu

c) Institute Cargo Clauses “A” veya Institute Cargo Clauses All Risks

Kamyon Klozu:

Institute Cargo Clauses “C” teminatının karayolu taşımalarına uygulanabilir şekli olan “Kamyon Klozu”, sadece sigortalı emteayı taşıyan nakil vasıtasının yanması, devrilmesi, çarpışması rizikoları ile; derelerin taşması, yolların çökmesi, köprülerin yıkılması, sel, çığ, toprak ve dağ heyelanı, yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen ziya, hasar ve masrafları karşılar.

 • Yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları bu teminattan hariçtir.
 • Demir Yolu Klozu:
 • Kamyon Klozu’ nun demir yolu taşımacılığına uygulanabilir şeklidir.
 • Hava Yolu ile Yapılan Taşımalar:

Hava yolu ile yapılan taşımalar için verilebilecek teminatlar şunlardır:

a) Tam Ziya (Total Loss)

b) Institute Cargo Clauses “A” veya Institute Cargo Clauses All Risks

Emtea Nakliyat Sigortalarında teminat kapsamı dışında kalan haller:

 • Sigortalının kastı, kötü niyetinden doğan masraflar
 • Sigortalı şeyin yetersiz veya uygun olmayan ambalaj veya istiflenmesinden kaynaklanan ziya, hasar ve masraflar
 • Sigortalı şeyin normal akması, olağan hacim veya ağırlık kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması
 • Sigortalı şeyin kendi ayıbı, gizli kusuru veya doğasından kaynaklanan ziya, ve hasarlar
 • Donatanın iflası ve mali kusuru

Yakın nedeni gecikme olan ziya, hasar veya masraflar. Bu gecikme sigortalı bir rizikodan ileri gelmiş olsa bile, hasarlar teminat dışındadır.

Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da nükleer savaş silahlarının kullanılması ve her türlü radyoaktif kirlenme neticesinde meydana gelen ziya, hasar veya masraflar

Sigortalı tarafından bilinen denize ve yüke elverişsizlik

Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri rizikoları (ek primle teminata dahil edilebilir)

Emtea Nakliyat Sigortalarında ilave prim karşılığında verilen ek teminatlar:

Deniz yolu ve Hava yolunda verilen ek teminatlar:

 • Savaş (War)
 • Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler (Strikes, riots, civil commotions-SRCC)

Kara yolu ve demir yolunda verilen ek teminatlar:

 • Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler (Strikes, riots, civil commotions-SRCC)