ÜRÜNLERİMİZ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

TEKNE

DENİZLERDE DE SIRTINIZ YERE GELMEZ!

Güzelliklerle dolu denizler tehlikelerle de doludur. Bırakın İsviçre Sigorta Geniş Kapsamlı Yat Sigortası Poliçesi ile yatınızı tüm deniz risklerine karşı tam güvence altına alsın.

Yat Sigortası ile yatınızın hangi unsurlarını güvence altına alabilirsiniz?

Yatınızın gövdesini, makinelerini, adını taşıyan servis botlarını, yatınız ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı Institute Yacht Clauses kapsamında tek bir poliçe ile güvence altına alabilirsiniz.

Yat Sigortası teminatınız nerelerde geçerlidir?

Sigorta güvencesi, yatınızın poliçenizde belirtilmiş coğrafi alan içinde bulunması kaydıyla denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder.

Yatınız hangi risklere karşı sigortalıdır?

 • Tüm deniz kaza ve tehlikeleri (çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma, fırtına)
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem, volkanik patlama
 • Korsanlık
 • Hava taşıtları ile temas
 • Yatın veya servis botlarının çalınması
 • Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
 • Yatınızın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3.kişilerin can ve mal kaybı (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
 • Enkaz kaldırma masrafları (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarınızın barataryası dahil)
 • Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yatınıza alınırken, yatınız içindeki yerleri değiştirilirken ve yatınızdan indirilirken olabilecek kazalar teminat kapsamındadır.

Ek Teminatlar nelerdir?

Savaş, grev-lokavt, halk hareketleri, tevkif, alıkoyma ve terör rizikolarını ilave prim karşılığında poliçenize dahil ediyoruz.

3.Şahıslara karşı sorumluluklarınız da teminat altında!

 • Yatınızın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar
 • Yatınızın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar
 • Yatınızda veya başka bir teknede meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, can kurtarma masrafları
 • Enkaz kaldırma masrafları, geniş teminatlı yat poliçeniz tarafından karşılanır.

 Teminat kapsamı dışında kalan riskler nelerdir?

 • Yatınızın adını ve işaretini taşımayan servis botları
 • Zati eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları, demirleme donanımları
 • Dıştan takma motorların düşmesi
 • Dizayndaki veya konstrüksiyondaki hataların giderilmesi veya iyileştirilmesi veya dizaynın veya konstrüksiyonun değiştirilmesi için yapılan harcamalar veya uğranılan kayıplar
 • Nükleer rizikolar
 • Savaş ve benzeri rizikolar, grev-lokavt, halk hareketleri, terör (aksine sözleşme ve ilave prim ile temin edilebilirler)
 • Yatınızın mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç durumda bulunmadıkça yedekte çekilmesi veya başka bir tekneyi yedeğine alması veya kurtarma ve yardımda bulunmasını doğuran bir sözleşme yapılması halleri
 • Sigortacının onayı alınmadıkça yatınızın deniz evi olarak kullanılması veya esaslı bir tamirat veya tadilata tabi tutulması
 • Ayrıca temin edilmedikçe, yatınızın su kayağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar sigorta kapsamına girmez.

Yat Poliçenizin ödeyeceği tazminatın azami miktarı nedir?

Yatınızın kendisinin uğrayacağı kayıp ve hasarlar için yatınızın sigorta bedeline kadar teminatınız mevcut. Ayrıca, İsviçre Sigorta yatınızın sebep olduğu bir kaza sonucu 3.şahıslara karşı doğabilecek hukuki sorumluluklarınızı da yine aynı sigorta bedeline kadar güvence altına alıyor.

Bir deniz kazası sonucunda içiniz rahat olsun. Poliçenizin ödeyeceği tazminatın toplamı, yatınızın sigorta bedelinin iki katına kadar çıkabilir!

Yatınızı hangi bedel üzerinden sigorta ettireceksiniz?

Yatınızın sigorta kıymetinin tespitinde rayiç değer esastır. Gerek gövde, gerekse donanımla ilgili değer tespitleri için şirketimizin yat sigortası uzmanları hizmetinizdedir.

Yat Sigorta poliçenizin süresi ne kadardır?

Yat sigortanız bir yıl süre için yapılır. Sadece yaz sezonu için sigorta yaptırılması, sigorta ücretinizi de aynı oranda azaltmaz. Ayrıca, yatınızın maruz bulunduğu tehlikelerin büyük bir kısmının sezon dışında da devam ettiğini unutmamanız gerekir.

Poliçenizi nasıl yaptıracaksınız?

İsviçre Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri ve Acentelerinden temin edeceğiniz Yat Sigortası Başvuru Formu’ nu doldurmanız ve Şirketimize iletmeniz yeterlidir. Şirketimiz derhal sigorta priminizi belirleyecek ve prim konusunda karşılıklı mutabık kalındıktan sonra, gerekli gördüğü takdirde yatınıza kıymet takdir ekspertizi yaptıracaktır

Hasar durumunda?

Tek yapmanız gereken en kısa sürede şirketimizi durumdan haberdar etmeniz ve o arada sigortalı değilmişçesine gerekli makul önlemleri almanızdır.