ÜRÜNLERİMİZ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

DOĞALGAZ PAKET SİGORTASI

06.08.2004 tarih, 25545 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve 01 Ekim 2004 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren ilgili kanun maddesi gereğince; doğalgaz iç tesisat ve/veya dönüşüm projelerinde, projeye başlamadan önce “Doğalgaz Paket Sigortası” düzenlenmesi ve Doğalgaz Dağıtım Firması’ na onay için sunulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanun maddesine dayanarak istenen teminatlarla İsviçre Sigorta A.Ş. tarafından bu ürün geliştirilmiş ve ilgili projelerinizin güvence altına alınabilmesi sağlanmıştır.

Süresi, montaj için azami 3 ay ve diğer tüm teminatlar için montaj bitimini takip eden 12 aydır.

Teminatın kapsamı :        

  • Montaj Sigortası : Sigortalının, belirtilen adresinde yapılacak doğalgaz tesisatı döşeme işini poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.
  • 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası : Sigorta ettirenin [sertifikalı firma] ihmal, kusur hata ve dikkatsizliğinden dolayı riziko adresindeki ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları temin eder.
  • Taahhüdün Yerine Getirilememesi : Sigorta ettirenin [sertifikalı firma] bu sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini yerine getirmek için işe başlamasından sonra herhangi bir nedenle [deprem vb. doğal afetler sebebiyle işin tamamlanamaması hariç] işi tamamlayamamış olması dolayısıyla, taahhüt konusu işin tamamlanması için gerekli zararların karşılanmasının temin eder.
  • Makine Kırılması : Sigorta konusu tesisatın montaj işlemi tamamlandıktan sonra, sigorta teminat kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları mucibince temin eder.
  • İç tesisata takılan ana cihazlar [kombi, soba, kazan, şofben, vb.] poliçenin teminatına dahil değildir.